Soutěžní studie fasád přístavby Kliniky Dr. Pírka v Mladé Boleslavi

Výsledek spolupráce s Ing. arch. Jindřichem Zítkou, který byl předložený jako varianta řešení fasád navrhované přístavby Kliniky Dr. Pírka v Mladé Boleslavi.


studie, 2012